آموزش

بر اساس مشکلات رایج در صنعت، ما دوره های آموزشی متنوعی را با استفاده از اساتید و متخصصین حوزه صنعت و دانشگاه برگزار می نماییم. هدف از برگزاری این دوره های آموزشی ارتقاء دانش فنی و کسب مهارت تمامی پرسنل شاغل در صنعت می باشد و به طور مجزا برای سطوح مختلف از اپراتورها و تکنیسین ها تا مدیران میانی و ارشد برنامه ریزی شده است. در این دوره ها می توانید علاوه بر یادگیری دانش به روز شده صنعتی که در آن فعالیت می نمایید، سوالات خود را نیز مطرح نموده و پاسخ های مناسبی را علاوه بر تبادل تجربه کسب کنید.

دوره های آموزشی توسط اساتید ذیل تدریس می شوند: