Profit

برنامه ProFit ، برنامه گندزدایی (شستشو به همراه ضدعفونی) خطوط تولید صنعت شیر و صنایع وابسته به آن است که توسط شرکت پاکروپارت برای اولین بار در ایران عرضه می گردد. برنامه ProFit برنامه ای کاربردی و مطلوب است که با استفاده از رفرنس ها و منابع جدید علمی توسط متخصصین علوم صنایع غذایی، شیمی، مهندس شیمی و میکروبیولوژی، طراحی گردیده و دارای ویژگی های منحصر به فرد برای تولیدکنندگان محصولات لبنی می باشد.

استفاده و اجرای این برنامه در سیستم های CIP، مزیت های متعددی را به همراه دارد و هدف نهایی آن افزایش کیفیت محصولات لبنی با استفاده از راهکار های مناسب و مقرون به صرفه است.

برنامه Profit توسط افراد با تجربه و متخصص در هنگام آغاز و در طول اجرای آن به صوررت پیوسته پشتیبانی می گردد و پس از آموزش های لازم جهت اجرای صحیح برنامه و روش های ممیزی آن، در بازدید های دوره ای نیز کنار شما خواهیم بود.

در برنامه ProFit ، خدمات متفاوتی را به شما ارائه خواهیم داد که برخی از آن ها به شرح ذیل است:

  1. بررسی فرایند های لبنی در تولید انواع محصولات و اصلاح آن در صورت نیاز
  2. بررسی فرایند CIP در حال اجراء و بهینه سازی آن در صورت نیاز
  3. جایگزینی محصولات شوینده متناسب با فرایند که فاقد معایب شوینده های سنتی باشند
  4. جایگزینی محصولات ضدعفونی کننده متناسب با فرایند به جای مواد و یا روش های سنتی
  5. ارائه دستورالعمل های مناسب و آموزش های که جزء کلیدی یک برنامه گندزدایی موفق می باشد
  6. ارائه شیوه نامه ها به همراه جزئیات روش های شستشو و روش های کسب اطمینان از درست انجام شدن آن
  7. روش های پایش اجرای درست برنامه در پایان آن
  8. بازبینی و ممیزی دوره ای برنامه جهت حفظ و بهینه سازی آن

پشتیبانی 

برنامه ProFit توسط متخصصین آشنا با صنعت لبنیات در واحد تحقیق و توسعه شرکت پاکروپارت تدوین شده است و توسط کارشناسان واحد مهندسی فروش معرفی شده و در جهت اجرای صحیح آن قبل و در حین پیاده سازی برنامه به شرکت ها استفاده کننده از آن آموزش های لازم داده می شود. همچنین برنامه ProFit توسط واحد تحقیق و توسعه شرکت پاکروپارت و کارشناسان با تجربه آن پشتیبانی می گردد. پشتیبانی شامل بررسی فاکتور های موثر در فرایند ها شستشو و بهینه سازی آن، آموزش های مورد نیاز جهت اجرای برنامه ProFit ، آموزش دستورالعمل های لازم، پایش شیمیایی برنامه، آموزش اوپراتور ها به منظور شناخت صحیح محصولات و عملکرد آنها و همچنین رعایت نکات ایمنی استفاده از محصولات و سایر موارد وابسته به برنامه می باشد.