خدمات

علاوه بر تولید و عرضه محصولات شوینده و ضدعفونی کننده تخصصی و رفع مشکلات صنایع مختلف با استفاده از این محصولات، ما خدمات متفاوت و متنوعی را در زمینه به کارگیری راه حل های نوین شستشو و گندزدایی با هدف کاهش بهای تمام شده بهداشتی کردن خطوط تولید صنایع غذایی و لبنی و جلوگیری از مصرف بی رویه حامل های انرژی بویژه آب ارائه می نماییم. همچنین خدمات آموزشی تخصصی با عناوین متنوع کاربردی و ارائه مشاوره از دیگر خدمات شرکت پاکروپارت می باشد.