دتوسپتیک D5 _ شوینده اسیدی سیستم های RO و NF

از دتوسپتیک D5 می توان به منظور رسوب زدایی و جداسازی انواع آلودگی های معدنی و کمپکس های فلزی در سیستم های نانو فیلتراسیون (NF) و اسمز معکوس (RO) استفاده نمود. این محصول با pH مناسب هیچگونه اثر نامطلوب همچون خورندگی برروی انواع غشاء این سیستم ها ندارد


کاربرد:

سیستم های فیلتراسیون ( نانو فیلتراسیون و اسمز معکوس ) در کارخانجات صنایع غذایی، لبنی، آشامیدنی ها، داروسازی و غیره

مزایا:

  • مؤثر بر کمپکس های معدنی                                       
  • استفاده از بافرها در جرم زدایی                                    
  •  فاقد خورندگی بر روی انواع ممبران ها
  • pH  مناسب جهت اثر پاک کنندگی بر ممبران ها                                     

 

خواص فیزیکی و شیمیایی:

شکل ظاهری: مایع بدون رنگ

بو: فاقد بو

قدرت کف کنندگی: کف کنترل شده

شرایط نگهداری:

پس از مصرف درب ظرف را ببندید

از قرار دادن در معرض نور مستقیم آفتاب خودداری نمایید

از مخلوط نمودن این محصول با سایر محصولات شوینده و ضدعفونی کننده اجتناب نمایید

بسته بندی:

گالن ۲۰ لیتری