دتوسپتیک D5 _ شوینده اسیدی سیستم های MF و UF

یک محصول مناسب جهت رفع آلودگی های معدنی در سیستم های اولترا فیلتراسیون (UF) و میکروفیلتراسیون (MF) است. این محصول با قدرت نفوذ مناسب در منافذ غشاء سبب پاک سازی سیستم های فیلتراسیون شده و هیچگونه اثرات نامطلوب و خورندگی برروی غشاء ندارد


کاربرد:

سیستم های فیلتراسیون ( میکرو فیلتراسیون و اولترا فیلتراسیون ) در کارخانجات صنایع غذایی، لبنی، آشامیدنی ها، داروسازی و غیره

مزایا:

  • PH مناسب جهت انواع غشاء
  • مؤثر بر آلودگی های معدنی
  • استفاده از اثر بافرها در جرم زدایی
  • فاقد خورندگی   

 

خواص فیزیکی و شیمیایی:

شکل ظاهری: مایع بدون رنگ

بو: فاقد بو

قدرت کف کنندگی: کف کنترل شده

شرایط نگهداری:

پس از مصرف درب ظرف را ببندید

از قرار دادن در معرض نور مستقیم آفتاب خودداری نمایید

از مخلوط نمودن این محصول با سایر محصولات شوینده و ضدعفونی کننده اجتناب نمایید

بسته بندی:

گالن ۲۰ لیتری