ادی هلپ A3 _ افزودنی ایجاد کف

وجود كف در برخي ازشوينده ها مي تواند عامل مثبتي در شستشو باشد. كف سطح تماس محلول با سطح را افزايش داده و در جداسازي آلودگي ها نقش عمده اي دارد. اين محصول به راحتي مي تواند به محلولهاي شوينده اضافه شده و در افزايش راندمان شستشو كمك نمايد. اين محصول با هر pH در قليايي و اسيدي سازگار بوده و استفاده از آن بويژه در سطوحي كه داراي آلودگي هاي چسبنده و چربيهاي سوخته شده باشند پيشنهاد مي گردد

 

بسته بندی:

گالن ۵ لیتری