ادی هلپ A2 _ ضد کف

حضور كف بر اثر استفاده از برخي شوينده ها بويژه در سيستم هاي داراي سيركولاسيون مي تواند مشكل ساز باشد. حضور كف همچنين در برخي از دستگاهها و تجهيزات كه در دماي بالا كار مي كنند سبب سوختن كف بر روي سطوح مي گردد. در برخي از موارد ممكن اسن حضور كف امري اجتناب ناپذير باشد كه در اين شرايط استفاده از ضد كف نقش مهمي در افزايش راندمان شستشو و رسيدن به حالت مطلوب پاك كنندگي دارد. براي جلوگيري از ايجاد كف ، استفاده اندكي از ضد كف مي تواند به سرعت كف را از بين ميبرد

 

بسته بندی:

گالن ۵ لیتری