ادی هلپ A1 _ ضد خورندگی

يك محلول مناسب جهت جلوگيري و يا كاهش خورندگي بر روي سطح فلزي از جمله استنلس استيل ، آلومينيوم ، مس ، برنج و ساير فلزات مي باشد. اين محصول از خورندگي محلولهاي قبيايي و اسيدي بر روي فلزات جلوگيري كرده و سبب افزايش عمر مانگاري دستگاه و كاهش استهلاك آن مي گردد.

خورندگي محلولهاي قليايي و اسيدي بر روي فلزات به خصوص در دماهاي بالا، امري اجتناب ناپذير است و اين مسئله بويژه در محلهاي اتصال و جوش پيشتر امكان پذير مي باشد كه خود سبب تجمع ميكرو ارگانيسم ها و آلودگي ميكروبي مواد غذايي مي شود. استفاده از اين محصول نقش مهمي در جلوگيري از اين مسأله دارد

بسته بندی:

گالن ۵ لیتری