شستشو با کف

دتوسپتیک D3 _ شوینده قلیایی با کف فراوان
دتوسپتیک D4 _ شوینده با قلیائیت کم و کف فراوان
دتوسپتیک D5 _ شوینده اسیدی با کف فراوان
ادی هلپ A4 _ کاهش دهنده سختی آب
ادی هلپ A3 _ افزودنی ایجاد کف

کاربردها

شستشوی خطوط سیرکولاسیون

شستشوی دستی

شستشوی سیستم فیلتراسیون

شستشو با کف

شستشو و ضدعفونی تخم مرغ

سطوح فلزی حساس

تجهیزات تولید کره

میوه و سبزیجات

شستشوی کف و دیوار

بطری های شیشه ای و پلاستیکی

ضدعفونی سریع

بهداشت شخصی

مصارف عمومی

بهداشتی کردن آب

ضدعفونی هوا

منسوجات