شستشوی خطوط سیرکولاسیون 

دتوسپتیک D3 _ شوینده قلیایی خطوط CIP
دتوسپتیک D3 _ شوینده قلیایی بسیار قوی
دتوسپتیک D3 _ شوینده قلیایی کلرینه
دتوسپتیک D4 _ شوینده قلیایی خطوط CIP
دتوسپتیک D4 _ شوینده قلیایی بسیار قوی
دتوسپتیک D5 _ شوینده اسیدی خطوط CIP
دتوسپتیک D5 _ شوینده اسیدی فاقد نیترات
دتوسپتیک D5 _ شوینده اسیدی بسیار قوی
ادی هلپ A4 _ کاهش دهنده سختی آب
ادی هلپ A2 _ ضد کف
ادی هلپ A1 _ ضد خورندگی
نوار تست محلول آماده مصرف وین اکساید
نوار تست باقیمانده وین اکساید
سانی سپت S4
سانی سپت S5

کاربردها

شستشوی خطوط سیرکولاسیون

شستشوی دستی

شستشوی سیستم فیلتراسیون

شستشو با کف

شستشو و ضدعفونی تخم مرغ

سطوح فلزی حساس

تجهیزات تولید کره

میوه و سبزیجات

شستشوی کف و دیوار

بطری های شیشه ای و پلاستیکی

ضدعفونی سریع

بهداشت شخصی

مصارف عمومی

بهداشتی کردن آب

ضدعفونی هوا

منسوجات