شستشوی خطوط سیرکولاسیون 

سانی‌سپت S4
سانی‌سپت S5
دتوسپتیک D5 – شوینده CIP
دتوسپتیک D5 – شوینده فاقد نیترات
دتوسپتیک D5 – شوینده بسیار قوی
دتوسپتیک D3 – شوینده CIP
دتوسپتیک D4 – شوینده CIP
دتوسپتیک D4 – شوینده CIP/F
دتوسپتیک D3 – شوینده بسیار قوی
دتوسپتیک D4 – شوینده بسیار قوی
دتوسپتیک D4 – شوینده فیلتراسیون MF و UF
دتوسپتیک D3 – شوینده کلرینه
دتوسپتیک D4 – شوینده فیلتراسیون NF و RO
دتوسپتیک D4 – شوینده کلرینه
ادی هلپ A4 _ کاهش دهنده سختی آب
ادی هلپ A2 _ ضد کف
ادی هلپ A1 _ ضد خورندگی
نوار تست محلول آماده مصرف وین اکساید
نوار تست باقیمانده وین اکساید

کاربردها

شستشوی خطوط سیرکولاسیون

شستشوی دستی

شستشوی سیستم فیلتراسیون

شستشو با کف

شستشو و ضدعفونی تخم مرغ

سطوح فلزی حساس

تجهیزات تولید کره

میوه و سبزیجات

شستشوی کف و دیوار

بطری های شیشه ای و پلاستیکی

ضدعفونی سریع

بهداشت شخصی

مصارف عمومی

بهداشتی کردن آب

ضدعفونی هوا

منسوجات