تجهیزات تولید کره

سانی‌سپت S2
سانی‌سپت S4
سانی‌سپت S6
وین اکساید ۱۵
دتوسپتیک D5 – شوینده CIP
دتوسپتیک D5 – شوینده بسیار قوی
دتوسپتیک D5 – شوینده سطوح فلزی حساس
دتوسپتیک D4 – شوینده CIP
دتوسپتیک D4 – شوینده CIP/F
دتوسپتیک D4 – شوینده فیلتراسیون MF و UF
دتوسپتیک D4 – شوینده فیلتراسیون NF و RO
دتوسپتیک D4 – شوینده کلرینه
دتوسپتیک D3 – شوینده سطوح فلزی حساس
دتوسپتیک D3 – شوینده خطوط آلومینیومی کره
دتوسپتیک D3 – شوینده خطوط استیل کره
ادی هلپ A4 _ کاهش دهنده سختی آب
ادی هلپ A3 _ افزودنی ایجاد کف
ادی هلپ A2 _ ضد کف
ادی هلپ A1 _ ضد خورندگی

کاربردها

شستشوی خطوط سیرکولاسیون

شستشوی دستی

شستشوی سیستم فیلتراسیون

شستشو با کف

شستشو و ضدعفونی تخم مرغ

سطوح فلزی حساس

تجهیزات تولید کره

میوه و سبزیجات

شستشوی کف و دیوار

بطری های شیشه ای و پلاستیکی

ضدعفونی سریع

بهداشت شخصی

مصارف عمومی

بهداشتی کردن آب

ضدعفونی هوا

منسوجات