اسلاید یک

اسلاید دو

حضور شرکت پاکروپارت در نمایشگاه آگروفود ۱۳۹۸

حضور شرکت پاکروپارت در نمایشگاه آگروفود ۱۳۹۸

      حضور گسترده مدیران صنعت غذا و لبنیات کشور در غرفه شرکت پاکروپارت در نمایشگاه آگرفود ۱۳۹۸ که در تاریخ ۹۸/۳/۲۸ لغایت ۹۸/۳/۳۱ برگزار شد، نوید آن را