حضور شرکت پاکروپارت در نمایشگاه آگروفود ۱۳۹۸

حضور شرکت پاکروپارت در نمایشگاه آگروفود ۱۳۹۸

      حضور گسترده مدیران صنعت غذا و لبنیات

حضور شرکت پاکروپارت در نمایشگاه آگروفود ۱۳۹۷

حضور شرکت پاکروپارت در نمایشگاه آگروفود ۱۳۹۷

    نمایشگاه آگروفود ۱۳۹۷ در تاریخ ۹۷/۴/۸ لغایت ۹۷/۴/۱۱

برگزاری سمینار تخصصی شرکت پاکروپارت

برگزاری سمینار تخصصی شرکت پاکروپارت

    سمینار تخصصی شرکت پاکروپارت با عنوان CIP Validation

برگزاری دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی

    شرکت پاکروپارت در سال ۱۳۹۶ تصمیم به برگزاری

رونمایی از وب سایت جدید

رونمایی از وب سایت جدید

وب سایت جدید شرکت پاکروپارت در سال ۱۳۹۷ طراحی و