مشتریان

تضمین منافع مشتریان از محورهای اصلی فعالیت‌های ما است و این‌کار را فراتر از ارایه محصولات متمایز و با کیفیت برای آن‌ها انجام خواهیم‌داد. ما مشتریان تراز اول خود را برای رسیدن به توسعه پایدار و دستیابی به اهداف کیفی، بهداشتی‌ و بهبود عملکرد شان، از طریق ارایه راه‌حل‌های نوین و تولید محصولات فن‌آورانه، کمک و حمایت خواهیم کرد.

کارکنان

ما با به‌کارگیری افراد متخصص و با تجربه، تیم‌ها قدرتمند اجرایی را تشکیل می‌دهیم و با مشارکت دادن کلیه اعضا در سیاست‌گذاری‌ها، احساس مسئولیت‌پذیری را در آن‌ها تقویت می‌کنیم. ما با ایجاد بستری مناسب برای افزایش مهارت‌ها، امکان توسعه و ارتقاء شغلی کارکنان را درجهت انجام ماموریت‌های‌شان فراهم کرده و همواره برای رسیدن به رفاه و آسایش در کار و زندگی، از آن‌ها مراقبت می‌کنیم.

سودآوری

ما به‌دنبال ایجاد ارزش به واسطه تامین نیازهای مشتریان هستیم و می‌دانیم که کسب و کار ما با سود حاصل از درآمد، پایدار خواهد ماند و توسعه می‌یابد و ما برای سودآور بودن نیاز به مشتریان خشنود داریم. ما رضایتمندی مشتریان خود را از طریق برقراری ارتباط دوسویه مستمر و ارزشمند با تامین و حفظ منافع مشترک، جلب می‌کنیم.

جامعه و محیط زیست

ماپیامدهای اجتماعی، زیست محیطی حاصل از فعالیت‌های خود را در نظر می‌گیریم و به قوانین مربوطه پایبنیدم زیرا پایبندی به قوانین مربوطه را کار درستی می‌دانیم و از انجام آن حس خوبی خواهیم‌داشت.

تنوع بازار و محصولات

ما همواره در تلاشیم تا برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان، راه‌حل‌های کلیدی و برنامه‌های کاربردی ارایه دهیم تا با کمک تولیدات محصولات شوینده و ضدعفونی‌کننده اختصاصی و ممتاز، بتوانیم برای مسایل بهداشتی کنونی و آینده جامعه و صنایع بازارهای هدف، پاسخ متناسبی داشته‌باشیم.

واحد بازاریابی و فروش شرکت ما طی … سال آینده متشکل از چهار بخش برای پاسخگویی به نیازهای بهداشتی بازارها در صنایع مختلف غذایی، دامپزشکی، پزشکی و بازار مصارف عمومی و نیز یک واحد تحت عنوان فن‌آوری‌های برتر، برای پیش‌بینی نیازهای آینده مشتریان، خواهد بود.

نحوه حضور و جایگاه ما در بازار و نزد مشتریان و نزد رقبا

ما می‌خواهیم‌ نزد مشتریان در بازارهای تحت پوشش خود، به‌عنوان ارایه دهنده راه‌حل‌های کاربردی شناخته شویم و در انتخاب محصولات بهداشتی، نخستین اولویت آن‌ها باشیم؛ زیرا ما همواره منافع ارزشی مشتریان را مدنظر قرار می‌دهیم و در راستای رهبری بازارهای هدف، با تکمیل سبد کالایی در زمینه مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده و نیز ارایه خدمات پشتیبانی، تا … سال آینده تعیین کننده اصلی بازار‌ خواهیم بود و بگونه‌ای رفتار خواهیم کرد که رقبا از ما به‌عنوان یک رقیب تراز اول، قابل احترام و قدرتمند یاد کنند.

 

قلمرو فعالیت و توسعه فعالیت‌ها

ما می‌خواهیم با انتخاب مشتریان تراز اول و تامین نیازهای ایشان به‌‌طوری‌که در هر سال محصولات با فن‌آوری بالا و نوآوری در خدمات را شاهد باشند، در محدوده داخل کشور به سهم بیش از ۵۰درصد بازار برسیم و به‌واسطه مذاکره با رقبای خارجی در تبادل علمی و انتقال تکنولوژی و انجام پروژه‌های پژوهشی و تجاری مشترک و نیز ثبت اختراع جهانی، در مسیر توسعه مستمر محصولات و خدمات براساس فرصت‌های پیش‌رو و با تکیه بر توانمندی منابع انسانی، مالی و فن‌آوری خود، در محدوده قلمرو بازار سایر کشورها نیز وارد شویم.